Boží hod vánoční

Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Při mši sv. v 9:00 Hudba: F. X. Brixi: Missa brevis in D. Svatohorský chrámový sbor, komorní orchestr. Po odpolední mši české zpívané nešpory.

Datum

Pro 25 2019

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika