České zpívané nešpory

V 16.15 (navazují na mši sv.)

Datum

Pro 25 2018

Čas

16:15

Místo

Svatá Hora – bazilika