Exercicie „Boží slovo v životě křesťana II., 15. – 19. 7. 19

Vede Mons. Josef Žák. Exercicie začínají první den večeří a končí snídaní poslední den. Cena: 1 860 Kč. Přihlásit se můžete zde nebo písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakát ke stažení je zde.

Datum

Čvc 15 2019 - Čvc 19 2019

Čas

15:00 - 10:00

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům