Exercicie pro kněze 25. – 31. 8. 2019

Vede P. Miloslav Kabrda, SDB. Exercicie začínají první den večeří a končí snídaní poslední den. Cena: 2 840 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakátek ke stažení je zde.

Datum

Srp 25 2019 - Srp 31 2019

Čas

15:00 - 10:00

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům