Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané „Život v síle křtu“16. – 19. 5. 19

Vede Mons. Aleš Opatrný. Exercicie začínají první den večeří a končí obědem poslední den. Cena: 1470 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakátek ke stažení zde.

Datum

Kvě 16 2019 - Kvě 19 2019

Čas

15:00 - 14:00

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům