Květná neděle

Mše sv. v 9.00 a 11.00 začínají průvodem s ratolestmi ze svatohorského náměstí. Hudba při mši sv. v 9.00 a v 11.00: P. Šmolík – Nové Lukášovy pašije.

Datum

Dub 14 2019

Čas

Celý den

Místo

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora 590, Příbram II, 261 01 Příbram, Česko