Poutní slavnost Nanebevzetí P. Marie

Hlavní mše sv. v 9.00 hodin. Hudba při mši sv.: S. Jelínek – Mešní proprium. Po ní následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské. Ostatní bohoslužby jako v neděli. Mše sv. v 11.00 hod. bude tichá. Plakát pouti naleznete zde:

Datum

Srp 18 2019

Čas

9:00 - 11:00

Místo

Svatá Hora - Korunovační oltář
Svatá Hora - Korunovační oltář