Slavnost Ježíše Krista Krále

Od 12.00 do 15.00 adorace Nejsvětější Svátosti. Hudba při mši sv. v 9.00: K. Bříza – III. ordinarium, J. Bříza – mešní proprium.
Ostatní bohoslužby jako v neděli.

Datum

Lis 24 2019

Čas

Celý den

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika