Slavnost Nanebevstoupení Páně

Hudba při mši sv. v 17.00: P. Eben – Mešní proprium, ordinárium.

Datum

Kvě 30 2019

Čas

7:00 - 18:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika