Žehnání donesených adventních věnců pro veřejnost, přede mší sv., jinak při všech mších sv. také

Datum

Pro 01 2019

Místo

bazilika
bazilika