Zelený čtvrtek, možnost získat plnomocné odpustky

Mše sv. jen v 17.00 na památku poslední večeře. Po mši sv. adorace Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě.
Zpovědní služba v bazilice 7.00 až 10.00 a 15.00 až 17.00.

Datum

Dub 09 2020

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika