Skip to main content

120. výročí povýšení Svaté Hory na baziliku minor (1905)

Povýšení Svaté Hory na Basilicu minor  

Roku 1905 povýšil papež Pius X. Svatou Horu na „basilicu minor“ bulou Sacris Aedibus. Basilica  minor jsou tituly udělované od 18. století význačným zejména poutním chrámům. Titul znamená  posílení vazeb jednotlivých kostelů s římským biskupem a zároveň má vyzdvihnout význam těchto  míst pro okolí. V praxi to znamená, že se od menších bazilik očekává příkladné slavení liturgie a  další činnost, určená dotyčnými dokumenty. Svatá Hora se stala bazilikou jako první chrám v  tehdejším Rakousko-Uhersku. V současnosti je menších bazilik je ve světě přes 1600, z toho přes  500 v Itálii. Vyšší titul „basilica maior“ je vyhrazen šesti nejvýše postaveným římskokatolickým  kostelům, z nichž čtyři jsou v Římě a dva v Assisi.  

Možnost získat plnomocné odpustky. Současně Neděle božího slova.

Datum

Led 21 2025

Čas

7:00 - 19:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika