Adventní duchovní obnova v bazilice – vede Mons. Josef Žák

Od 9 hodin se začíná mší sv. s duchovním slovem, po mši sv. adorace Nejsv. Svátosti, možnost sv. smíření, zakončení krátkým koncertem ve 12 hod. Ostatní mše sv. v 7.00 a v 17.00 (s nedělní platností).

Datum

Pro 04 2021

Čas

9:00 - 12:30

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika