Skip to main content

Exercicie „Síla naslouchání (Duchu svatému)“ 8. – 11. 12. 2022 – vede Václav Čáp

Duchovní cvičení vede Václav Čáp – teolog a laický misionář, zapojený do evangelizace skrze službu vyučování a přímluvné modlitby.

Exercicie začínají první den večeří v 17.30 a končí snídaní poslední den. Cena: 3 50 Kč.Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena…. Plakátek ke stažení je zde.

Datum

Pro 08 - 11 2022

Čas

15:00 - 8:30

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům