Exercicie „Blízkost Boha v Písni písní“ 3. – 6. 12. 2020, vede Václav Čáp

Duchovní cvičení „Blízkost Boha v Písni písní“ vede Václav Čáp – teolog a laický misionář, zapojený do evangelizace skrze službu vyučování a přímluvné modlitby.

Exercicie začínají první den večeří v 17.30 a končí obědem poslední den. Cena: 1 650 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena…. Plakátek ke stažení je zde.

V tradici křesťanské mystiky je Píseň písní hlubokým zdrojem pochopení Boží blízkosti člověku. Skrze symbolický vztah mezi ženichem a nevěstou nám Hospodin ukazuje, že je každému z nás blízko, vede nás a především promlouvá k našemu srdci. Chce si nás jako pečeť položit na své srdce.

Víkendová obnova s meditacemi nad texty Písně písní je příležitostí:
 ● ke ztišení
 ● k prožití a zakoušení boží blízkosti
 ● kontemplací před Eucharistií

Datum

Pro 03 - 06

Čas

15:00 - 13:00

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům