Exercicie „Mapa duchovního života – cesta očistná, osvětná a sjednocující“ 9. – 12. 12. 21- vede Václav Čáp

Duchovní cvičení Umění rozlišování duchů vede Václav Čáp – teolog a laický misionář, zapojený do evangelizace skrze službu vyučování a přímluvné modlitby.

Exercicie začínají první den večeří v 17.30 a končí snídaní poslední den. Cena: 2 080 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena…. Plakátek ke stažení je zde.

Datum

Pro 09 - 12

Čas

15:00 - 8:30

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům