Exercicie pro kněze „Síla k životu kněze ze svátostné služby“ 8. – 14. 11. 2020

Vede Mons. Aleš Opatrný. Exercicie začínají první den večeří a končí snídaní poslední den. Cena: 3 180 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakátek ke stažení je zde.

Datum

Lis 08 - 14

Čas

15:00 - 8:30

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům