Skip to main content

ZRUŠENO! Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané 20. – 23. 4. 2023

Vede Mons. Aleš Opatrný. Exercicie začínají první den večeří a končí obědem poslední den. Cena: 3 050 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakátek ke stažení zde.

Datum

Dub 20 - 23 2023

Čas

17:00 - 15:00

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům