Skip to main content

Exercicie pro všechny 24. – 28. 4. 2023 vede Mons. Josef Žák

Vede Mons. Josef Žák. Exercicie začínají první den večeří a končí snídaní poslední den. Cena: 3 700 Kč. Přihlásit se můžete zde nebo písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakát ke stažení je zde.

Datum

Dub 24 - 28 2023

Čas

15:00 - 9:00

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům