Exercicie s P. Karlem Satoriou 12. – 15. 5. 2022

Vede P. Karel Satoria. Exercicie začínají první den večeří a končí obědem poslední den. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakátek ke stažení zde.

Datum

Kvě 12 - 15

Čas

15:00 - 13:00

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům