Exercicie s P. Karlem Satoriou 29. 7. – 1. 8. 2021

Vede P. Karel Satoria. Exercicie začínají první den večeří a končí obědem poslední den.
Cena: 2 050 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena.

Datum

Čvc 29 2021 - Srp 01 2021

Čas

15:00 - 13:00

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům