Exercicie „Věříme v Boží prozřetelnost?“ 6. – 10. 9. 2021 – náhradní termín

Vede P. Jan Kuník, CSsR. Exercicie začínají první den večeří v 17.30 a končí snídaní poslední den. Cena: 2 480 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena…. Plakátek ke stažení je zde.

Datum

Zář 06 - 10

Čas

15:00 - 8:30

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům