Exercicie „Zastavení s Ježíšem kráčejícím“ 11. – 14. 3. 2021

Vede P. Josef Čunek. Exercicie začínají první den večeří a končí obědem poslední den. Cena: 1 650 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakátek ke stažení zde.

Datum

Bře 11 - 14

Čas

15:00 - 13:00