Exercicie „Život z Ducha Božího“ 5. – 9. 5. 2021

Duchovní cvičení pro všechny vede Mons. Aleš Opatrný. Exercicie začínají první den večeří a končí obědem poslední den. Cena: 2 600,– Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakátek ke stažení zde.

Datum

Kvě 05 - 09

Čas

15:00 - 13:00

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům