Květná neděle

Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30.

Mše sv. v 9.00 a 11.00 začínají průvodem s ratolestmi z náměstí.
Hudba při liturgii v 9.00 a v 11.00: P. Šmolík – Nové Lukášovy pašije ad.

16. 15. Nešpory

Datum

Dub 10 2022

Čas

All Day

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika