Skip to main content

Májová pobožnost – 22. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

Tradiční arcidiecézní pouť za duchovní povolání se bude konat v sobotu 7. května 2022 na Svaté Hoře u Příbrami. Mše sv. celebrovaná arcibiskupem pražským Janem Graubnerem, za účasti bohoslovců Arcibiskupského semináře začne v 11:30. 
9.00 mše svatá (bazilika)
po mši sv. adorace Nejsvětější svátosti
10.00 křížová cesta s bohoslovci (Toufarova louka)
10.45 svátostné požehnání (bazilika)
11.00 modlitba růžence (Korunovační oltář)
11.30 mše svatá s přijetím bohoslovců mezi kandidáty jáhenství a kněžství
celebruje  arcibiskup pražský Jan Graubner (Korunovační oltář)
 14.30 májová pobožnost (bazilika)
Během dopolední adorace a modlitby růžence možnost svátosti smíření.
Další mše svaté na Svaté Hoře v tento den: v 7.00 a 17.00
Na přípravě pouti se podílejí řeholnice a řeholníci pražské arcidiecéze a bohoslovci pražského semináře. Program poutního dne bude zveřejněn na webových stránkách Arcibiskupství pražského (www.apha.cz) a poutního místa Svatá Hora (www.svata-hora.cz).
Další mše v 7.00, 9.00 a v 17.00.

Datum

Dub 29 2023

Čas

14:30 - 15:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika