Skip to main content

Nedělní varhanní půlhodinka – Martin Poruba

Již 7. ročník cyklu Nedělních varhanníchpůlhodinek tvoří koncerty v rozmezí první květnové a první říjnové nedělevčetně. Délka koncertu cca 30 min. Vstup je možný pouze před začátkemkoncertu. Během koncertu není možná prohlídka baziliky. Prosíme vypněte simobilní telefony. Vstupné dobrovolné

26. 5. 2024 Martin Poruba

 Martin Poruba se narodil v roce 1951 vLudgeřovicích u Hlučína. Studoval na Ostravské konzervatoři hru na pozoun, potéhudební vědu na Karlově univerzitě v Praze. Od roku 1981 studoval v Mnichově naVysoké hudební škole církevní hudbu a hru na varhany u Franze Lehrndorfera aFriedemanna Winkelhofera. V letech 1994 až 1999 působil jako ředitel kůru vkatedrále sv. Víta v Praze. Je absolventem kurzů varhanní hry na historickýchvarhanách Haralda Vogela a improvizačních kurzů Franze Lehrndorfra a DanielaRotha. Od roku 2000 do roku 2016 byl varhaníkem a sbormistrem ve farnosti u sv.Jiří v bavorském Freisingu a zároveň působil jako docent pro hudební teorii naVysoké škole hudební v Mnichově. Zvláštní zásluhy má Martin Poruba v oblastiodborné pomoci při stavbě, intonování a ladění svatohorských varhan.

Program: 

Varhanní improvizace na tématasvatodušních chorálů

Introdukce – Versetti – Chorálnífantasie – Toccata – Postludium 

Nedělní varhanní půlhodinky  

Koncertní cyklus vznikl v roce2018, kdy se uskutečnil na svatohorské Chórové varhany, nástroj  unikátníkoncepce (postavil je r. 2009 varhanář Vladimír Šlajch). Od roku 2019 pak sekoncerty  konají na Velkých varhanách (z r. 2018, rovněž V. Šlajch), kpřerušení nedošlo ani během pandemie  Covidu (tehdy byly streamovány).Cyklus zahrnuje cca 20 koncertů, které se konají každou vždy v  ve 14.00hodin počínaje první nedělí květnovou až po první neděli v říjnu. Interpretyjsou přední  čeští i zahraniční varhaníci, ale též vynikající studentivarhanní hry na univerzitách, příp.  konzervatořích. 

Datum

Kvě 26 2024

Čas

14:00 - 14:30

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika