Skip to main content

Oslava 291. výročí Korunovace 17. – 18. 6. 2023

Sobota 17. června 2023 – Oslava v předvečer výročí korunovace sošky Panny Marie Svatohorské.

17:00 Mše svatá
17:00–18:00 Přednáška PhDr. Věry Smolové „O slavnosti Korunovace“ ve sklepení
18:15–19.00 Komentovaná prohlídka Svaté Hory – začátek u prodejny
           (počet míst omezený, rezervujte si prosím Vaši účast na těchto dvou bodech včas na tel. 
            318 429 943)
19:00 Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře
19:30 Mše svatá z vigilie, celebruje biskup Karel Herbst. Po mši svaté světelný průvod

Neděle 18. června 2023

7:30 Mše svatá v bazilice
8:30 Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře
9:00 Slavnostní mše svatá, celebruje arcibiskup Jan Graubner.
         Hudba: Ch. Gounod: Messe sollenelle. Vepřekův smíšený sbor,
         Svatohorský chrámový sbor, Příbramská filharmonie a hosté.
         Po mši svaté následuje průvod s milostnou soškou
11.00 Tichá mše svatá v bazilice
13:00 Mariánská pobožnost se slavnostním požehnáním a uctíváním milostné sošky 
           u Korunovačního oltáře
14:00 Varhanní půlhodinka, interpret Irena Chřibková.
           Vstup na koncert pouze před jeho začátkem
15:30 Mše svatá
16:15 Zpívané české nešpory

Plakát je ke stažení zde

Datum

Čvn 17 - 18 2023

Čas

Celodenní akce

Místo

Svatá Hora - bazilika a Korunovační oltář
Svatá Hora - bazilika a Korunovační oltář