Skip to main content

Oslava Božího těla

Po mši sv. v 9.00 následuje eucharistický průvod. 

Ostatní mše sv. v 7.30, 11.00 a 15.30 z 9. neděle v mezidobí

Svátek Těla a Krve Páně – Boží Tělo  

 Počátky slavení tohoto svátku souvisejí se sílícím kultem svátosti oltářní (eucharistie) ve 13.  století. Zdůrazňovala se reálná přítomnost Kristova v konsekrovaném chlebu. Tuto tendenci  podpořily např. opakovaná vidění augustiniánské řeholnice Juliany z Lutychu (Liège) z roku 1209,  jíž se opakovaně zjevoval zářivý měsíční kotouč s jedním tmavým místem, což mělo být znamením  chybějícího eucharistického svátku. Dále např. při pouti českého kněze Petra, probošta  Vyšehradské kapituly, kterou konal r. 1263 s cílem vyprosit si osvobození od pochybností při  transsubstanciaci (proměňování), došlo v italské Bolseně k události, kdy mu v rukou proměňovaná  hostie začala krvácet (tzv. Mše v Bolseně). O tom byl informován Papež Urban IV. a roku 1264  ustanovil eucharistický svátek pro celou církev. Na tvorbě bohoslužebných textů se podílel sv.  Tomáš Akvinský (sekvence Lauda Sion Salvatorem – Sióne chval Spasitele, Adoro te devote,  Verbum supernum prodiens – O salutaris hostia, Pange lingua a Sacris solemniis (Panis angelicus).  Svátek připadá na čtvrtek po Svatém Duchu, před evangeliem zní jedna ze čtyř z historicky  stovek existujících tzv. sekvencí: Lauda Sion Salvatorem. Na Svaté Hoře se – kromě oslavy při  čtvrteční liturgii – koná Oslava Božího těla navíc v neděli (na níž se překládají větší svátky např. v  malých farnostech, kde není slavena mše ve všední dny anebo z ohledu na věřící, kteří se během  týdne z pracovních důvodů nemohou jejího slavení zúčastnit). V případě Svaté Hory se nedělní  oslava koná při mši sv. v 9.00 hodin a zahrnuje slavnostní mši u Korunovačního oltáře a následný

eucharistický průvod, v jehož čele je nesena monstrance s konsekrovanou (proměněnou) hostií.  Konají se čtyři zastavení u vyzdobených oltářů v ambitu, kde jsou čteny úryvky s evangelia ve  vztahu k eucharistii, přednášeny prosby a vše je vždy zakončeno požehnáním Svátostí.  

Datum

Čvn 02 2024

Čas

Celodenní akce

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika