Postní duchovní obnova v bazilice – vede P. Jozef Andrejčák O.Cr.

Mše sv. pouze v 7.00, 11.00 a 17.00 (s nedělní platností. Mše sv. v 9.00 se nekoná).

Vede P. Ivan Kudláček, farář v Mnichovicích.
Začátek v 9.00 kající pobožností s duchovním slovem, poté adorace Nejsv. Svátosti,možnost sv. smíření. Mše sv. v 11.00. Zakončení ve 12.00 krátkým koncertem.

Pravidelná mše v 9.00 v tento den nebude

Datum

Bře 26 2022

Čas

10:00 - 13:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika