Skip to main content

Rorátní mše svatá

Ranní rorátní mše v 6.00 (Svatohorští literáti). Mše sv. v 7.00 nebude. Další bude v 9.00 a v 16.00.

Datum

Pro 24 2022

Čas

6:00 - 7:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika