Rorátní mše svatá

Ranní rorátní mše v 6.00 (Svatohorští literáti). Mše sv. v 7.00 ani v 9.00 nebude.

Datum

Pro 24 2021

Čas

6:00 - 7:00