Slavnost Nanebevstoupení Páně

Doporučený svátek. Hudba při mši sv. v 17.00: P. Eben – Mešní proprium, ordinarium.

Datum

Kvě 13 2021

Čas

7:00 - 18:00