Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Titulární slavnost svatohorské baziliky, doporučený svátek, možnost získat pln. odpustky.

Sobota 20. 8. 2022 – vigilie:
19.00 modlitba růžence u Korunovačního oltáře
19.30 mše sv. Následuje světelný průvod. Ostatní mše v 7.00, 9.00 a v 17.00.

Neděle 21. 8. 2022: 
7.30 mše svatá
9.00 hlavní mše svatá, následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské 
11.00 tichá mše svatá v bazilice
13.30 pobožnost k Panně Marii, požehnání předmětů 
14.00 nedělní varhanní půlhodinka 
15.30 mše svatá a české nešpory 

Po dobu slavnosti možnost získat plnomocné odpustky 

Datum

Srp 20 - 21

Čas

10:00 - 10:30

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika