Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční

Zasvěcený svátek. Žehnání pokrmů při každé mši sv.
Hudba při liturgii v 9.00: P. Šmolík: Missa nova (Svatohorský chrámový sbor).

Datum

Dub 04 2021

Čas

7:00 - 17:00