Skip to main content

Slavnost zmrtvýchvstání Páně – Boží Hod Velikonoční – zasvěcený svátek

Zasvěcený svátek.
Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30.
Při každé mši svaté budeme žehnat vámi přinesené pokrmy. 
Hudba při liturgii v 9.00: A. Dvořák: Mše D dur „lužanská“. Vepřekův smíšený sbor a hosté.
Po odpolední mši svaté jsou zpívané nešpory.  

Plakátek na půst a velikonoce na Svaté Hoře je zde.

Datum

Bře 31 2024

Čas

7:30 - 17:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika