Souvislé čtení a naslouchání celého Nového zákona 26. – 27. 11. 2021

Souvislé čtení a naslouchání Nového zákona – bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami

Od pátku 26. 11. 2021 od 18.00 h do soboty 27. 11. 2021 do 17.00 h se poprvé uskuteční čtení a naslouchání celého Nového zákona v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami.

Zájemci o čtení se mohou zapsat do seznamu, který je v sakristii.

Pravidelné mše svaté v tuto dobu budou v jiném prostoru.

,,I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován.“ (Lk1,1-4)

Datum

Lis 26 - 27

Čas

18:00 - 17:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika