Sv. Rodiny

Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30.
„Zpívání u jesliček“ ve 14.00 za doprovodu varhan. Zpěvníky budou k dispozici.
Vánoční koncert Matice Svatohorské v 17.00.

Datum

Pro 26 2021

Čas

7:30 - 18:00