Skip to main content

Malé filmové exercicie tentokrát ve farním sále

ma filmové exercicie

Srdečně Vás zveme na malé filmové exercicie pořádané v sobotu 26. listopadu 2022 od 15:00 hod. ve farním sále Svaté Hory – vstup z ambitů. Jedná se o volné moderované povídání, naslouchání, diskusi a sdílení zkušeností v přátelské atmosféře podpořené malým občerstvením. Úvodem k tomu bude promítnutí filmu – bude uvedeno na plakátku.

Délka trvání akce je dána především zájmem a aktivitou přítomných (předpokládá se celkem i s promítáním max. 3 hod.). V místě jsou dostupné toalety, prostor je vytápěný. Vchod do promítací místnosti je z boku areálu. Vstupné dobrovolné, není potřeba se přihlašovat předem. Počet účastníků je dán kapacitou místnosti. Setkání moderuje jáhen Pavel Švarc. 

Samozřejmě za splnění aktuálních hygienických podmínek.

Změna programu vyhrazena

Datum

Pro 17 2022

Čas

15:00 - 18:00

Místo

Svatá Hora - sklepení
Svatá Hora - sklepení