Skip to main content

Malé filmové exercicie ve sklepení

ma filmové exercicie

Srdečně Vás zveme na malé filmové exercicie pořádané v sobotu 11. června 2022 od 15:00 hod. v nově zrekonstruovaných a zpřístupněných sklepních prostorách Svaté Hory. Jedná se o volné moderované povídání, naslouchání, diskusi a sdílení zkušeností v přátelské atmosféře podpořené malým občerstvením. Úvodem k tomu bude promítnutí filmu 

Osmdesát dopisů

Délka trvání akce je dána především zájmem a aktivitou přítomných (předpokládá se celkem i s promítáním max. 3 hod.). V místě jsou dostupné toalety, prostor je vytápěný. Vchod do promítací místnosti je z boku areálu. Vstupné dobrovolné, není potřeba se přihlašovat předem. Počet účastníků je dán kapacitou místnosti. Setkání moderuje jáhen Pavel Švarc.

Samozřejmě za splnění aktuálních hygienických podmínek.

Změna programu vyhrazena

Datum

Čvn 11 2022

Čas

15:00 - 18:00

Místo

Svatá Hora - sklepení
Svatá Hora - sklepení