Skip to main content

Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

„Hromnice“ – Uvedení Páně do chrámu [lat. Praesentatio Domini]  
Tento svátek před liturgickou reformou II. vatikánského koncilu uzavíral dobu vánoční (která nyní  již svátkem Křtu Páně o neděli po Zjevení Páně – „Třech králích“). Také název svátku se v průběhu  času měnil: Očišťování P. Marie nebo Obětování Páně (v tento den je čten úryvek evangelia o  židovském obřadu zástupné oběti za prvorozeného syna). Nakonec dostal svátek Christologický akcent a získal název Uvedení Páně do chrámu. Je s ním spojen obřad žehnání svící, které v  lidovém pojetí získaly funkci „obrany“ proti blesku: rozžíhaly se při modlitbě za nepříznivého  počasí, za bouřky. 

Při této příležitosti bude probíhat žehnání přinesených svící při každé mši sv.

Datum

Úno 02 2025

Čas

Celodenní akce

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika