Velikonoční pondělí

Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30.
Varhanní koncert v 17.00.

Datum

Dub 18 2022

Čas

9:00 - 20:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika