Velikonoční pondělí

Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30.
Varhanní koncert v 17.00.

Datum

Dub 05 2021

Čas

7:00 - 18:00