Skip to main content

Víkendová duchovní obnova s P. Michalem Němečkem 12. – 14. 5. 2023 V – S

Vede P. Michal Němeček. Exercicie začínají první den mší sv. v 17.00 a končí obědem poslední den obědem. Cena: 2.050 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena.

Datum

Kvě 12 - 14 2023

Čas

15:00 - 14:30

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům