Skip to main content

Víkendová duchovní obnova s redemptoristy: Přemýšlej, děkuj a služ… /srov. Filipanům 4, 4 – 9/, P. Jan Kuník, CSsR

Vede P. Jan Kuník, CSsR. Exercicie začínají první den mší sv. v 17.00 a končí obědem poslední den. Cena: 2.050 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena.

Datum

Zář 08 - 10 2023

Čas

15:00 - 13:00

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům