Skip to main content

Víkendová duchovní obnova s redemptoristou: „Svátost smíření trvalou cestou obrácení srdce“ P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR, 28. – 30. 6. 24

Vede P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR. Exercicie začínají první den mší sv. v 17.00 a končí obědem poslední den. Cena: 2.050 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na https://svata-hora.cz/farnost/exercicie-a-duchovni-cviceni/. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena.
Plakát ke stažení je zde.

Datum

Čvn 28 - 30 2024

Čas

15:00 - 13:00

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům