Všech věrných zamřelých

Hudba při mši sv. v 17.00: Karel Bříza ad. – Pohřební responzoria.
Po odpolední mši sv. následuje dušičková pobožnost v Dušičkové kapli.
Možnost získat pln. odpustky.

Datum

Lis 02 - 03

Čas

All Day

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika