Skip to main content

Výstava „Varhany“ nejen o stavbě nových svatohorských varhan

Výstava mapuje průběh snah uskutečnit stavbu nového nástroje do svatohorské baziliky i samotnou stavbu chórových a velkých varhan. Zahrnuje i informace o varhanách jako nástroje, jejich vnitřního uspořádání a jeho proměnách v historii. Nechybí popis předchozích nástrojů svatohorské baziliky, bohatá fotodokumentace, zajímavé artefakty a zvukové ukázky.

Datum

Kvě 17 2021 - Led 31 2023
Ongoing...

Čas

All Day

Místo

Svatá Hora - muzeum
Svatá Hora - muzeum