Zelený čtvrtek, možnost získat plnomocné odpustky.

Mše sv. jen v 17.00 na památku poslední večeře.
Hudba: P. Šmolík – proprium Zeleného čtvrtku ad.Po mši svaté adorace Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě. Možnost získat plnomocné odpustky.
Zpovědní služba v bazilice 10.00 až 12.00 a 13.00 až 16.00.

Datum

Dub 14 2022

Čas

9:00 - 20:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika