Zelený čtvrtek, možnost získat plnomocné odpustky

Mše sv. jen v 17.00 na památku poslední večeře. Hudba: P. Šmolík – proprium Zeleného čtvrtku ad.
Po mši sv. adorace Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě.
Zpovědní služba v bazilice 7.00 až 10.00 a 15.00 až 17.00.

Datum

Dub 01 2021

Čas

7:00 - 18:00