VELKÉ VARHANY
Proč (ještě) velké varhany
Projekt
Aktuality o stavbě
Jak můžete přispět
Donátoři
Partneři
Finanční prostředky
Související akce
CHÓROVÉ VARHANY
Proč (nejprve) chórové varhany
Projekt a realizace
Varhany již hrají
Donátoři
Archiv nahrávek
MATICE SVATOHORSKÁ
Z historie
Současnost
JAK SE STAVÍ VARHANY
Varhany v historii
Vnitřní stavba nástroje
Varhanář Vladimír Šlajch
Pohled do varhanářské dílny
OSTATNÍ
Fotogalerie
Odkazy
Kontakty
Ke stažení
Svatá Hora Tudy na Svatou Horu Autory těchto stránek jsou
Míla Šmolíková a Pavel Šmolík
a
Miroslav Zelenka.
Fotogalerie vytvořena
pomocí PhoBu.
Počet přístupů na stránku:
[CNW:Counter]

Poděkování dárcům

Varhanní sobota pro dárce stavby svatohorských varhan proběhla v dopoledních hodinách dne 1. 12. 2018 v bazilice na Svaté Hoře. Slavnosti se zúčastnilo více než 150 dárců z celé České republiky, přijeli i hosté z Německa. Nejprve zazněla děkovná slova všem dárcům, kteří svým darem podpořili stavbu varhan, poté se již naplno rozezněly nové svatohorské varhany svým nádherným bohatým barevným zvukem při koncertě pro dárce, na kterém se umělecky podíleli J. Tůma, M. Zahrádková, M. Šmolíková, V. Rejlek a V. Kříž. Po slavnostním požehnání dárců následoval raut v prostorech svatohorského kláštera a také si adoptivní dárci mohli vyzvednout zmenšeninu varhanní píšťaly na památku. Děkujeme všem dárcům za Vaši štědrost, úsilí a vstřícnost, jen díky Vám bylo možno zrealizovat tento krásný projekt a dát tak vzniknout nádherným unikátním nadčasovým varhanám, jejichž zvuk bude naplňovat svatohorskou baziliku a obohacovat všechny příchozí ještě několik dalších staletí. Podívejte se i na krátkou reportáž šnolní televize GymTV z varhanní soboty na youtube.

Žehnání varhan - pokračování

Slavnosti nešpor předsedal kardinál Dominik Duka, kázáním nové varhany uvedl do provozu pro bohoslužby P. Stanislav Přibyl, duchovní otec myšlenky nových varhan ve Svatohorské bazilice. Krátkou reportáž z žehnání vyrobila školní televize Gymnázia Příbram Legionářů ke shlédnutí zde na youtube.

Žehnání varhan

Dne 25.11.2018 proběhlo slavnostní žehnání nových velkých varhan ve svatohorské bazilice. Podívejte se na fotky z tohoto večera v galerii a také na krátke video dokumentující tento večer.

Pozvánka na Žehnání varhan a Poděkování dárcům

Milí přátelé a dárci stavby svatohorských varhan, mám čest Vám oznámit, že po 10 letech úsilí jsou práce na nových varhanách hotové a vše je připraveno k jejich uvedení do provozu v bazilice. Přijměte tedy pozvání na Slavnost žehnání varhan v neděli 25. listopadu 2018 v 17.00 hodin na slavnostní nešpory ve svatohorské bazilice, při nichž arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka požehná nové velké varhany. Pro dárce dále připravujeme speciální akci Poděkování dárcům v sobotu 1. prosince 2018 od 11.00 hodin, při níž bychom rádi ocenili významné dárce a nechali zaznít nové svatohorské varhany na koncertě pro dárce. Buďte srdečně zváni a upřímné Vám i Bohu díky za dokončené dílo!

Zprávy o průběhu instalace velkých varhan

Podívejte se na reportáž GymTV, školní televize Gymnázia Příbram, Legionářů o průběhu instalace nových velkých varhan. Reportáž doprovázíme i aktuální fotkou kůru.

Instalace velkých varhan započata!

V pondělí 7. května 2018 byla ve svatohorské bazilice zahájena instalace nových velkých varhan z dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan u Českých Budějovic. Instalace začala stavbou pedálových strojů v lodžiích nad bočními kaplemi baziliky. Po malé přestávce bude pokračovat instalací samotného velkého varhanního stroje na kůru baziliky. „Bazilika je opět uzavřena!?“ znělo z úst mnohých v pondělí 7. května. Nikoli! Krátké omezení vstupu do prostoru pod kůrem bylo jen nutným důsledkem transportu nejtěžších a nejobjemnějších částí pedálových strojů, které budou umístěny v lodžiích (půdních prostorách klenutými okny ústících do baziliky v prostoru kůrové kaple). Před samotnou instalací muselo být připraveno pomocné lešení a zdvihací technika a pochopitelně zakryty prvky štukové výzdoby, aby se předešlo jejich možnému poškození (v tomto případě zejména římsa pod okny lodžií a zábradlí kůru). Nejtěžšími součástmi varhan, které bylo třeba vyzvednout do asi desetimetrové výše, byly vzdušnice, skříně, v nichž dochází k rozdělení vzduchu k jednotlivými píšťalám. Dále pak měchy, ventilátory, součásti varhanních skříní a konečně asi sto dvacet největších píšťal nástroje. V následujících dnech bude sestaven a odzkoušen pravý i levý pedálový stroj (tzv. „C“ a „Cis“ strana), zkompletován prospekt strojů (viditelná čelní ozdobná stěna varhanní skříně s řezbami) a v instalaci se bude pokračovat demontáží komponent velkého kůrového stroje ve varhanářské dílně a jejich transportem do Příbrami. Zde k nahlédnutí fotodokumentace instalace svatohorských varhan.

Zpívání se skoro již dokončenými varhany

Ve středu 27. vyrazila na první pohled nesourodá skupinka do dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha: Členové Výboru matice Svatohorské, Jaroslav Tůma, Pavel Šmolík, Kateřina Falcníková, Martina Jechortová, Stanislav Přibyl a další. Zavítal i Michael Otřísal, kameraman, jehož dílo můžeme vidět jak v České televizi, tak na TV NOE. Připravujeme totiž k požehnání nástroje dokument o jeho vzniku... Cílem setkání bylo vánoční zpívání s prakticky dokončenými velkými varhanami, které jsou nyní ve varhanářově dílně sestaveny a hrají. Jejich zvukový obraz samozřejmě není - a již zde nebude - definitivně dokončen. Zvukové nuance zejména slabších hlasů se vyladí až v místě určení - ve svatohorské basilice. A tak nezbývá než doufat, že příprava na instalaci v basilice bude úspěšná a rychlá a k instalaci nástroje dojde co nejdříve. Fotografie z vánoční návštěvy ve varhanářské dílně naleznete zde.

Benefiční adventní koncert

Dne 12. 12. 2017 se v refektáři na Svaté Hoře uskutečnil Benefiční koncert na podporu dostavby Svatohorských varhan. Prof. Jaroslav Tůma (varhanní positiv, cembalo) spolu s hercem Josefem Somrem přednesli příběh zvěstování na text J. Zeyera. Výtěľek koncertu přes 7.000,- Kč byl věnován na veřejnou sbírku stavby varhan. Interpretům vřelé díky! Podívejte se na fotografie z koncertu.

Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách

Prof. doc. Jaroslav Tůma napsal krásný článek o budoucích svatohorských varhanách: Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách.

Nové fotografie z finální fáze stavby varhan

V galerii přibyly nové fotografie z finální fáze stavby varhan v dílně p. varhanáře Šlajcha v Borovanech u Č. Budějovic. Prohlédněte si je zde.

Benefiční adventní koncert

Již 10. ročník benefičních koncertů pod záštitou Ivana Fuksy se uskutečnil ve středu 7. 12. 2016 od 19:00 ve svatohorské basilice. Adventní program připravili barytonista Vratislav Kříž, trumpetista Vladimír Rejlek a varhaník Martin Moudrý. Výtěžek z koncertu 17.380,- Kč bude použit na dostavbu svatohorských varhan. Posluchači měli možnost poprvé shlédnout části hotových varhan (pedálových věží) v kapli sv. Ignáce v basilice. Všem interpretům i příznivcům děkujeme!

Nové fotografie z varhanářské dílny

V galerii přibyly nové fotografie z varhanářské dílny. Prohlédněte si je zde.

Benefiční adventní koncert

Zveme Vás na benefiční adventní koncert na podporu stavby velkých varhan pro Svatohorskou basiliku. Uskuteční se ve středu dne 7. prosince od 19 hodin a účinkují Vratislav Kříž - baryton, Martin Moudrý - varhany a Vladimír Rejlek - trubka.

Varhany už pomalu začínají hrát!

Ve varhanářské dílně se nelení a již bylo možno zaslechnout první tóny nových varhan. Prohlédněte si nové fotografie z mistrovo dílny.

Nové fotografie z varhanářské dílny

V galerii přibyly nové fotografie z varhanářské dílny. Pomalu, ale jistě se odhaluje jejich majestátnost.

Varhany dostávají svou konečnou podobu

Varhanář Vladimír Šlajch již kompletuje Svatohorské varhany ve své dílně a opět máme možnost do ní nahlédnout a pokochat se novými fotografiemi. Pomalu se začíná rýsovat konečná podoba nových varhan.

Benefiční koncert na dostavbu Svatohorských varhan

Benefiční koncert na dostavbu velkých svatohorských varhan se v nově zrekonstruované bazilice uskutečnil ve středu 4. května 2016 od 19:00. Organizace se opět ujal Ivan Fuksa ve spolupráci s Maticí Svatohorskou. Na koncertě zazněly varhanní skladby jak sólové, tak v doprovodu pro trubku a baryton v podání sólistů Národního divadla v Praze Vratislava Kříže, Vladimíra Rejlka a Josefa Popelky. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii.

Ze vstupného na tento Benefiční koncert se vybralo celkem 13.800,- Kč, které byly poukázány na účet veřejné sbírky. Dárcům byl také znovu představen projekt "Adopce varhanních píšťal" - letos poslední rok bude možno adoptovat a zapsat tak své jméno do varhanní píšťaly budoucích varhan. Doposud je adoptováno celkem 90 varhanních ˇpíšťal za celkem 1.439.000,- Kč. Všem dárcům děkujeme!

Nové fotografie z varhanářské dílny

V galerii přibyly nové fotografie z varhanářské dílny.

Benefiční koncert pro Svatohorské varhany

V podvečer 19. prosince 2014 proběhl ve svatohorské bazilice další z řady Benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii. Celý článek si lze přečíst zde.

Benefiční adventní koncert

V pátek dne 19. 12. 2014 od 19:00 se ve svatohorské bazilice koná další z řady Benefičních koncertů na podporu dostavby svatohorských varhan. Koncert s adventní tematikou pořádá Ivan Fuksa spolu s Maticí Svatohorskou. Zazní skladby od G. F. Haendela, B. Černohorského, F. Buxtehudeho, C. Francka, G. Bizeta, A. Dvořáka a dalších světoznámých skladatelů v podání sólistů barytonisty Vratislava Kříže, trumpetisty Vladimíra Rejlka a varhaníka Přemysla Kšicy. Vstupenky za 300,- Kč budou k dispozici hodinu před zahájením koncertu v předsíni baziliky. Na koncertě bude také představena "Adopce varhanních píšťal", forma dárcovství na podporu dostavby svatohorských varhan, ze které se letos získalo již 583.000,- Kč. Všem dárcům děkujeme a jste srdečně zváni!

Ivan Fuksa zaštiťuje každoročně Benefiční koncerty pro svatohorské varhany

Benefiční předvánoční koncert 19. 12. 2014 od 19:00 v bazilice - pořádá Ivan Fuksa ve spolupráci s Maticí Svatohorskou

Míla Šmolíková, Ivan Fuksa

Adopce varhanních píšťal

Představte si varhany, královský hudební nástroj. Velkolepý chór. Již sedm let je společně stavíme a nyní je čas jednotlivé píšťaly rozeznít. Rozezněme velké varhany adopcí jednotlivých píšťal!

Představujeme vám jednotlivé píšťaly našich velkých varhan. Adoptujte si píšťalu a darujte jí hlas. Na oplátku na sobě ponese navždy vaše jméno. U mistra varhanáře si svoji píšťalu sami můžete podepsat nebo vám zařídíme, aby byla vaším jménem podepsána.

 • Celkem k dispozici pro adopci 122 prospektových (viditelných) píšťal + 30 píšťal jazykových nejsilnějšího pedálového rejstříku Posaunu + 2 zvonkohry v rozmezí 1.000,- až 150.000,- podle velikosti píšťaly
 • Každý dárce obdrží certifikát o adopci konkrétní píšťaly
 • Při svěcení varhan dostane každý adoptivní dárce maketu varhanní píšťaly
 • Dary je možné odečíst ze základu daně pro daňové přiznání

Věříme, že jste vybrali pečlivě. Adopci můžete podrobně sledovat na webových stránkách www.svata-hora.cz/varhany/adopce. V nákresu uvidíte, které píšťaly jsou již adoptované a které ještě čekají na svého majitele. Poznejte sami, jak se staví varhany, pro vážné zájemce zařídíme i prohlídku varhanářské dílny u Českých Budějovic.

ROZEZNĚME svatohorské varhany již v roce 2015!

Dary můžete zasílat na číslo účtu veřejné sbírky: 050016-0523967309/0800. Tato sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 30. ledna 2013.

Dary můžete složit i v hotovosti v sakristii na Svaté Hoře.

Středočeský kraj podpoří stavbu varhan

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 20.000 Kč.

Děkujeme všem, kteří pomáhají stavět varhany pro Svatou Horu!

Na stavbu varhan byla shromážděna již polovina potřebných finančních prostředků

Díky Vaší štědrosti se podařilo shromáždit již polovinu finančních prostředků potřebných na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Konkrétně k 31. březnu 2014 činily Vaše dary 7.521.985 Kč.

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní příze? a prosíme Vás o další pomoc v úsilí o dokončení stavby svatohorských varhan, nebo? na dostavbu varhan je potřeba shromáždit ještě 7.406.750 Kč.

Stavbu varhan pro Svatou Horu můžete podpořit:

 • poukázáním daru na číslo účtu 050016-0523967309/0800,
 • odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na 87 777,
 • složením daru v hotovosti v sakristii na Svaté Hoře,
 • rozšířením informací o stavbě varhan mezi své příbuzné, přátele a známé.

Děkujeme Vám za Vaši pomoc!

Vratislav Kříž, Vladimír Rejlek a Josef Popelka koncertovali pro svatohorské varhany

Svým benefičním koncertem, který se konal v pátek 4. dubna 2014 ve svatohorské bazilice, podpořili stavbu velkých varhan pro Svatou Horu sólisté Národního divadla Vratislav Kříž (baryton) a Vladimír Rejlek (trubka) a varhaník Josef Popelka. Bazilikou zazněla díla Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela, Bedřicha Smetany a dalších. Na závěr koncertu byla představena „Adopce varhanních píš?al“ , o které Vás budeme v nejbližších dnech informovat také na těchto internetových stránkách. Veškerý výtěžek koncertu ve výši 14.100,- Kč je určen na dokončení stavby svatohorských varhan.

Děkujeme všem, kteří staví s námi varhany pro Svatou Horu!

Josef Popelka, Vratislav Kříž a Vladimír Rejlek

Odešlete DMS a přispějte na stavbu svatohorských varhan nově 28,50 Kč

Díky vstřícnosti mobilních operátorů se zvyšuje částka z dárcovské SMS, která je přímo určena na podporu daného projektu, a to na 28,50 Kč, místo dosavadních 27 Kč. Cena DMS zůstává nezměněna a činí 30 Kč. Rozdíl, tedy 1,50 Kč, pokrývá technické a administrativní zajištění DMS. Navíc bude toto rozhodnutí aplikováno i zpětně, a to na všechny DMS odeslané již od 1. června 2013.

Podpořte stavbu varhan pro Svatou Horu odesláním dárcovské SMS, a to ve tvaru DMS SVATAHORA (DMSmezeraSVATAHORA) na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, přičemž nově 28,50 Kč je určeno na stavbu varhan.

Stavbu varhan můžete podporovat prostřednictvím DMS i po celý rok tím, že odešlete SMS ve tvaru DMS ROK SVATAHORA (DMSmezeraROKmezeraSVATAHORA) na číslo 87 777. Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, stavbu varhan tak každý měsíc podpoříte 28,50 Kč.

Službu DMS zajiš?uje Fórum dárců. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Každá, i sebemenší, pomoc je důležitá! Děkujeme Vám!

Jakým jiným způsobem můžete stavět s námi varhany pro Svatou Horu, najdete v rubrice Jak můžete přispět.

Cínové píš?aly pro svatohorské varhany

Velká část prací na svatohorských varhanách, které mohly být provedeny varhanářskou dílnou Vladimíra Šlajcha, je hotova.

Fotografie z varhanářské dílny si můžete prohlédnout zde.

Pro další postup stavby velkých varhan pro Svatou Horu je potřeba realizovat několik větších externích dodávek. Předně by měly být od prvotřídního portugalského výrobce zakoupeny cínové píš?aly.

Svatohorské varhany budou mít celkem 1591 píš?al. Dřevěné píš?aly byly vyrobeny ve varhanářské dílně Vladimíra Šlajcha, jazykové píš?aly jsou z Německa. Zbývá zakoupit píš?aly cínové. Náklady na jejich pořízení činí bezmála 2.700.000 Kč.

Bez píš?al žádné, ani svatohorské, varhany hrát nemohou. Prosíme Vás o Vaši pomoc.

Stavbu varhan pro Svatou Horu můžete podpořit:

 • poukázáním daru na číslo účtu 050016-0523967309/0800,
 • odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na 87 777,
 • složením daru v hotovosti v sakristii na Svaté Hoře.

Děkujeme Vám za Vaši štědrost!

Stavba varhan na YouTube

Na internetovém serveru www.youtube.com je ke zhlédnutí krátká prezentace o stavbě varhan pro Svatou Horu.

Pomozte nám rozšířit informace o stavbě varhan a doporučte tento projekt svým příbuzným, přátelům či známým třeba prostřednictvím prezentace na YouTube.

Každá, i sebemenší, pomoc je důležitá. Děkujeme Vám!

Nový leták o stavbě varhan

Záštitu nad projektem stavby varhan pro Svatou Horu převzal MVDr. Josef řihák, hejtman Středočeského kraje

Záštitu nad projektem stavby varhan pro Svatou Horu převzal kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský

Stavba nových varhan na Svaté Hoře
- proč vlastně?

Svatohorský areál je po staletí vyhledávaným mariánským poutním místem a současně i zajímavým turistickým cílem. Je k tomu mimo jiné předurčen i svoji polohou v srdci čech.

Počátky mariánské svatyně na Svaté Hoře spadají do 13. století a jsou opředeny mýty. Po rozšíření úcty ke gotické soše Panny Marie Svatohorské a v důsledku toho se zvyšujícímu přílivu poutníků získávají příbramští měš?ané členy řádu Tovaryšstva Ježíšova - jezuity jako správce Svaté Hory. Jezuité pak budují Svatou Horu do dnešní podoby. Po zrušení řádu a období bezvládí se péče o poutní místo ujímají redemptoristé, kteří jsou jejími správci i v současnosti.

O poutní slavnosti na Svaté Hoře

K provozu chrámu, zvláště pak chrámu takové důležitosti, jakým je papežská bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře patří rovněž i kvalitní liturgická hudba. Nejinak tomu bylo na Svaté Hoře. Kromě obvyklého hudebního provozu při liturgii zde fungovala i tzv. Ministrantská škola, jejíž absolventi byli např. na Pražskou konzervatoř přijímáni bez nutnosti přijímacího řízení. Pro Svatou Horu vzniklo množství skladeb, význační autoři liturgické hudby se osobně podíleli na hudebních produkcích svatohorského kůru.

Stěžejním hudebním nástrojem každého chrámu jsou pak kvalitní varhany. O nástrojích, které v průběhu historie sloužily na Svaté Hoře, existuje množství dokladů. Poslední varhany byly postaveny v roce 1948. Vzhledem k tomu, že se v 90. letech ocitly na pokraji technické funkčnosti, nadešel čas pro otázku: jak postupovat dále, aby byl zajištěn kvalitní nástroj pro bohoslužby i koncertní provoz svatohorské baziliky?

Otázka špatného stavu a jeho řešení bylo diskutováno na sklonku 90. let. Nejprve byla zvažována oprava nástroje. Při jeho zkoumání se však dospělo k rozhodnutí, že daný nástroj není technicky, ani umělecky tak kvalitní, aby se vyplatila jeho finančně náročná rekonstrukce. Ta by ve výsledku jen oddálila nutnost řešení, tedy pořízení nového a kvalitnějšího nástroje. Proto bylo přistoupeno k přípravám na stavbu nových varhan.

Projekt stavby nových varhan pro Svatou Horu

Realizací projektu stavby varhan pro Svatou Horu se ujala Matice Svatohorská, občanské sdružení přátel a dobrodinců Svaté Hory. Vlastní stavba varhan byla svěřena varhanářské dílně Vladimíra Šlajcha. Projekt stavby byl rozdělen na dvě etapy.

První, finančně méně náročnější (3.493.100 Kč), předpokládala stavbu menšího mobilního nástroje, tzv. chórových varhan, určených především pro venkovní prostory, tzv. Korunovační kaple, kde se z důvodů vyšší kapacity konají za příznivého počasí bohoslužby, dopl?kově pak v bazilice při modlitbách breviáře a koncertech duchovní hudby. Chórové varhany se podařilo dostavět a požehnat v roce 2007. Ty prozatím provizorně nahrazují chybějící velké varhany na kůru uvnitř baziliky. Jejich stavbu zahrnuje druhá etapa. Stavba byla zahájena v roce 2008. Celkové náklady činí cca 15.000.000 Kč. Dosud byla shromážděna cca 1/3 finančních prostředků.

Bez Vaší pomoci velké varhany pro Svatou Horu však nedostavíme! Jen díky Vaší štědrosti se bude moci tento grafický návrh stát skutečností. Děkujeme Vám!

Návrh velkých varhan

Návrh velkých varhan


Na financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu koná spolek Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram,
IČ: 70829071, sbírku.

Tato sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 30. ledna 2013.

Přispívat můžete na číslo účtu:
050016-0523967309/0800.
Podrobnosti naleznete zde.

Novinky

17. 12. 2018

Varhanní sobota pro dárce stavby svatohorských varhan proběhla v dopoledních hodinách dne 1. 12. 2018 v bazilice na Svaté Hoře. Slavnosti se zúčastnilo více než 150 dárců z celé České republiky, přijeli i hosté z Německa. Nejprve zazněla děkovná slova všem dárcům, kteří svým darem podpořili stavbu varhan, poté se již naplno rozezněly nové svatohorské varhany svým nádherným bohatým barevným zvukem při koncertě pro dárce, na kterém se umělecky podíleli J. Tůma, M. Zahrádková, M. Šmolíková, V. Rejlek a V. Kříž. Po slavnostním požehnání dárců následoval raut v prostorech svatohorského kláštera a také si adoptivní dárci mohli vyzvednout zmenšeninu varhanní píšťaly na památku. Děkujeme všem dárcům za Vaši štědrost, úsilí a vstřícnost, jen díky Vám bylo možno zrealizovat tento krásný projekt a dát tak vzniknout nádherným unikátním nadčasovým varhanám, jejichž zvuk bude naplňovat svatohorskou baziliku a obohacovat všechny příchozí ještě několik dalších staletí. Podívejte se i na krátkou reportáž šnolní televize GymTV z varhanní soboty na youtube.

13. 12. 2018

Žehnání varhan - Dne 25. 11. 2018 byly slavnostně požehnány nové Svatohorské varhany. Slavnosti nešpor předsedal kardinál Dominik Duka, kázáním nové varhany uvedl do provozu pro bohoslužby P. Stanislav Přibyl, duchovní otec myšlenky nových varhan ve Svatohorské bazilice. Krátkou reportáž z žehnání vyrobila školní televize Gymnázia Příbram Legionářů ke shlédnutí zde na youtube. Fotografie k nahlédnutí zde v galerii.

25. 10. 2018

Milí přátelé a dárci stavby svatohorských varhan, mám čest Vám oznámit, že po 10 letech úsilí jsou práce na nových varhanách hotové a vše je připraveno k jejich uvedení do provozu v bazilice. Přijměte tedy pozvání na Slavnost žehnání varhan v neděli 25. listopadu 2018 v 17.00 hodin na slavnostní nešpory ve svatohorské bazilice, při nichž arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka požehná nové velké varhany. Pro dárce dále připravujeme speciální akci Poděkování dárcům v sobotu 1. prosince 2018 od 11.00 hodin, při níž bychom rádi ocenili významné dárce a nechali zaznít nové svatohorské varhany na koncertě pro dárce. Buďte srdečně zváni a upřímné Vám i Bohu díky za dokončené dílo!

1. 6. 2018

Instalace velkých varhan započata! V pondělí 7. května 2018 byla ve svatohorské bazilice zahájena instalace nových velkých varhan z dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan u Českých Budějovic. Zde k nahlédnutí fotodokumentace instalace svatohorských varhan.

3. 1. 2018

Ve středu 27. vyrazila na první pohled nesourodá skupinka do dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha: Členové Výboru matice Svatohorské, Jaroslav Tůma, Pavel Šmolík, Kateřina Falcníková, Martina Jechortová, Stanislav Přibyl a další. Fotografie z vánoční návštěvy ve varhanářské dílně naleznete zde.

12. 12. 2017

Dne 12. 12. 2017 se v refektáři na Svaté Hoře uskutečnil Benefiční koncert na podporu dostavby Svatohorských varhan. Podívejte se na fotografie z koncertu.

16. 5. 2017

Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách - článek Prof. doc. Jaroslava Tůmy o budoucích svatohorských varhanách. Přečíst si ho můžete zde: Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách.

8. 2. 2017

V galerii přibyly nové fotografie z finální fáze stavby varhan v dílně p. varhanáře Šlajcha v Borovanech u Č. Budějovic.

8. 12. 2016

Již 10. ročník benefičních koncertů pod záštitou Ivana Fuksy se uskutečnil ve středu 7. 12. 2016 od 19:00 ve svatohorské basilice. Adventní program připravili barytonista Vratislav Kříž, trumpetista Vladimír Rejlek a varhaník Martin Moudrý. Výtěžek z koncertu 17.380,- Kč bude použit na dostavbu svatohorských varhan. Posluchači měli možnost poprvé shlédnout části hotových varhan (pedálových věží) v kapli sv. Ignáce v basilice. Všem interpretům i příznivcům děkujeme!

24. 8. 2016

Varhany již vydávají první tóny! Prohlédněte si nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 7. 2016

Pokochejte se novými fotografiemi z varhanářské dílny. Pomalu, ale jistě se odhaluje jejich majestátnost.

15. 5. 2016

K nahlédnutí jsou nové fotografie z varhanářské dílny. Varhany dostávají svou konečnou podobu.

5. 5. 2016

4. května 2016 se uskutečnil další z řady benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Díky hojné účasti se na účet veřejné sbírky připsalo 13.800,- Kč. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii.

8. 1. 2016

V roce 2015 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.458.071 Kč, projekt byl podpořen odesláním 170 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

21. 12. 2015

Zlacení pedálových skříní je již hotovo, podívejte se na ně na nových fotografiích.

17. 11. 2015

Nadešel čas zlacení varhan, podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

14. 10. 2015

Aktuální stav průběhu povrchových úprav Svatohorských varhan ve varhanářské dílně V. Šlajcha v Borovanech - aktuální fotografie

18. 4. 2015

Podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 3. 2015

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2015 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 100.000 Kč. Děkujeme!

11. 2. 2015

V roce 2014 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.313.850 Kč, projekt byl podpořen odesláním 406 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

6. 1. 2015

V podvečer 19. prosince proběhl ve svatohorské bazilice další z řady Benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii. čtěte dále...

21. 10. 2014

Ke dni 21. 10. 2014 si svatohorskou píšťalu adoptovalo celkem 49 lidí a celkem bylo ADOPCÍ získáno 487.000,- Kč. čtěte dále...

13. 9. 2014

Skautský oddíl z Příbrami adoptoval varhanní píšťalu na Šalmaji. čtěte dále...

září 2014

Přivezli nové píštály z Portugalska. čtěte dále...

srpen 2014

Město Příbram podpořilo v roce 2014 dostavbu svatohorských varhan částkou 100.000,- Kč v rámci grantového řízení církve. Děkujeme!

24. 8. 2014

Nové aktuální fotografie z varhanářské dílny.

4. 5. 2014

Spuštěna webová aplikace Adopce varhanních píšťal.

14. 4. 2014

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 20.000 Kč. Děkujeme!

10. 4. 2014

Aktualizován seznam dárců.

4. 4. 2014

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 14.100,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Prohlédněte si fotky.

7. 2. 2014

V roce 2013 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.448.605 Kč, projekt byl podpořen odesláním 429 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

13. 12. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal adventní benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 18.000,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme!

17. 9. 2013

Stavba varhan pro Svatou Horu byla v rámci soutěže veřejných sbírek na památky pořádané Institutem pro památky a kulturu o.p.s. oceněna 1. místem v kategorii Nejlépe prezentovaná veřejná sbírka v roce 2013 a zároveň 3. místem v kategorii Finančně nejúspěšnější sbírka v roce 2012. Ocenění byla předána při slavnostním vyhlášení v 18.30 hodin v refektáři dominikánského kláštera v Praze.

5. 9. 2013

Díky vstřícnosti mobilních operátorů přispějete odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na číslo 87 777 na stavbu varhan nově 28,50 Kč, místo dosavadních 27 Kč. Cena DMS zůstává nezměněna a činí 30 Kč. Rozdíl ve výši 1,50 Kč slouží k technickému a administrativnímu zajištění dárcovských SMS. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

1. 9. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18 hodin konal benefiční koncert v podání varhaníka Pavla Šmolíka. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 17.000,- Kč byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

12. 7. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18.30 hodin konal benefiční koncert v podání účastníků Středočeské mezinárodní pěvecké dílny 2013. Výtěžek dobrovolného vstupného byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme!

21. 6. 2013

Do fotogalerie byly přidány aktuální fotografie z varhanářské dílny.

23. 5. 2013

Ve svatohorské bazilice se od 19 hodin konal pod záštitou Ivana Fuksy benefiční koncert na podporu stavby varhan pro Svatou Horu v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Alžběty Poláčkové (soprán) a varhaníka Přemysla Kšici. Výtěžek koncertu ve výši 15.750,- Kč je určen na dokončení stavby svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

15. 4. 2013

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 50.000 Kč. Děkujeme!

2. 4. 2013

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2013 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 400.000 Kč. Děkujeme!

25. 3. 2013

Byl vydán nový leták o stavbě velkých varhan pro Svatou Horu. Je ke stažení zde.

17. 3. 2013

Česká televize odvysílala v rámci programu Toulavá kamera reportáž s varhanářem Vladimírem Šlajchem o varhanářství, varhanách, i o těch svatohorských. Reportáž je ke zhlédnutí zde.

1. 3. 2013

Na stavbu varhan můžete opět přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

15. 2. 2013

MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

13. 2. 2013

Byla zahájena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu, a to na dobu neurčitou.

12. 2. 2013

V roce 2012 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.279.501 Kč, projekt byl podpořen odesláním 760 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

16. 12. 2012

Byla ukončena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu od 18. 1.2010 do 16. 12. 2012.

12. 12. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal předvánoční benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Veškerý výtěžek koncertu ve výši 18.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!Fotogalerie z benefičního koncertu

02. 11. 2012

Aktualizován seznam dárců.

01. 11. 2012

Z administrativních důvodů byla dočasně pozastavena možnost podpořit stavbu varhan odesláním DMS. Služba bude aktivována opět začátkem roku 2013. Děkujeme Vám za pochopení.

25. 6. 2012

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2012 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 300.000,- Kč. Děkujeme!

26. 5. 2012

V rámci Výroční členské schůze Matice Svatohorské byla dárcům předána poděkování a odměny za jejich dary poskytnuté na stavbu velkých varhan.

28. 4. 2012

Aktualizován seznam dárců.

15. 3. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Marie Kobielské (soprán), Vratislava Kříže (baryton), Vladimíra Rejlka (trubka) a svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 21.250,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!

12. 3. 2012

Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

27. 1. 2012

Aktualizován seznam dárců.

8. 1. 2012

V roce 2011 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.440.726,- Kč, projekt byl podpořen odesláním 442 DMS. Více informací najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

20. 11. 2011

V bazilice na Svaté Hoře se uskutečnil benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání Gabriely Demeterové (housle) a Jaroslava Tůmy (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 23.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

6. 11. 2011

Aktualizován seznam dárců.

18. 9. 2011

Byla na tyto internetové stránky přidána nová rubrika Finanční prostředky, kde najdete aktuální stav dosud shromážděných finančních prostředků na stavbu varhan pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

V rámci Příbramské svatohorské šalmaje proběhlo hromadné odesílání DMS na podporu stavby varhany pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

Byla dokončena demontáž původních varhan na kůru v bazilice, které byly postaveny v roce 1948 varhanářskou firmou Rieger - Kloss a byly již řadu let na pokraji technické životnosti.

4. 7. 2011

Byl vydán leták na podporu stavby varhan prostřednictvím DMS. Leták je ke stažení zde.

1. 7. 2011

Na stavbu varhan můžete přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

16. 6. 2011

Rada Fóra dárců schválila zapojení projektu stavby varhan na Svaté Hoře do projektu dárcovských SMS.

13. 6. 2011

Nadace ČEZ podpořila stavbu varhan pro Svatou Horu částkou 500.000 Kč. Děkujeme!

8. 6. 2011

Pod záštitou pana ministra Ivana Fuksy se na Svaté Hoře konal 2. ročník benefičního koncertu. Výtěžek ze vstupného ve výši 20.000 Kč je určen na stavbu velkých varhan.

15. 4. 2011

Dochází k demontáži hracího stolu a bočních němých prospektů starých varhan.

10. 3. 2011

Započaty práce na Kronwerku (části varhanní skříně nad západním oknem baziliky).

1. 2. 2011

Aktualizován seznam dárců.

22. 1. 2011

Vladimír Šlajch významným způsobem pokročil ve stavbě. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

6. 9. 2010

Zastupitelé Města Příbrami na svém jednání dne 6. září SCHVÁLILI účelovou dotaci na stavbu velkých svatohorských varhan v hodnotě 200.000 Kč. Děkujeme! Podrobnosti zde.

11. 8. 2010

Pracuje se na římsách varhanní skříně. Podrobnosti naleznete v Aktualitách.

1. 7. 2010

Nová pamětní bronzová medaile pro svatohorské varhany. Podrobnosti naleznete zde.

26. 5. 2010

Dne 26. května byl v bazilice na Svaté Hoře proveden Benefiční koncert. Podrobnosti naleznete zde.

6. 4. 2010

V neděli 4. 4. byl v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově uspořádán Varhanní koncert na podporu stavby nových varhan. Díky dobrovolným darům tak na na účet přibyla částka cca 20000 Kč. Vřelý dík tedy tentokráte směřuje do Pelhřimova! Děkujeme také varhaníku Pavlu Šmolíkovi za provedení koncertu! Podrobnosti zde.

5. 3. 2010

V dílně Vladimíra Šlajcha byla v hrubých rysech sestavena první část varhan - postament.

23. 2. 2010

Na svém jednání dne
22. února Zastupitelstvo města Příbramě NESCHVÁLILO příspěvěk na stavbu velkých varhan z rozpočtu města na rok 2010. Zazněl příslib, že možnosti přispění se budou hledat na některém z dalších jednání zastupitelstva.

21. 1. 2010

Internetové stránky zpřístupněny veřejnosti

18. 1. 2010

Zahájena veřejná sbírka na podporu stavby nových varhan

17. 1. 2010

Vytvořena nová fotogalerie

11. 1. 2010

Přidány historické informace o Matici Svatohorské

3. 12. 2009

Započalo se s návrhem těchto stránek