VELKÉ VARHANY
Proč (ještě) velké varhany
Projekt
Aktuality o stavbě
Jak můžete přispět
Donátoři
Partneři
Finanční prostředky
Související akce
CHÓROVÉ VARHANY
Proč (nejprve) chórové varhany
Projekt a realizace
Varhany již hrají
Donátoři
Archiv nahrávek
MATICE SVATOHORSKÁ
Z historie
Současnost
JAK SE STAVÍ VARHANY
Varhany v historii
Vnitřní stavba nástroje
Varhanář Vladimír Šlajch
Pohled do varhanářské dílny
OSTATNÍ
Fotogalerie
Odkazy
Kontakty
Ke stažení
Svatá Hora Tudy na Svatou Horu Autory těchto stránek jsou
Míla Šmolíková a Pavel Šmolík
a
Miroslav Zelenka.
Fotogalerie vytvořena
pomocí PhoBu.
Počet přístupů na stránku:
[CNW:Counter]

Souvisejc akce

Ivan Fuksa zatiuje kadoron Benefin koncerty pro svatohorsk varhany

Benefin pedvnon koncert 19. 12. od 19:00 v bazilice - pod Ivan Fuksa ve spoluprci s Matic Svatohorskou

Mla molkov, Ivan Fuksa

Vratislav K, Vladimr Rejlek a Josef Popelka koncertovali pro svatohorsk varhany

Svm benefinm koncertem, kter se konal v ptek 4. dubna 2014 ve svatohorsk bazilice, podpoili stavbu velkch varhan pro Svatou Horu slist Nrodnho divadla Vratislav K (baryton) a Vladimr Rejlek (trubka) a varhank Josef Popelka. Koncert byl uspodn ve spoluprci s panem Ivanem Fuksou. Bazilikou zaznla dla Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Hndela, Bedicha Smetany a dalch. Na zvr koncertu byla pedstavena Adopce varhannch p횝al . Veker vtek koncertu ve vi 14.100,- K je uren na dokonen stavby svatohorskch varhan.

Dkujeme vem, kte stav s nmi varhany pro Svatou Horu!

Josef Popelka, Vratislav K a Vladimr Rejlek

Adventn benefin koncert pro svatohorsk varhany

V ptek 13. prosince 2013 v 19 hodin se ve svatohorsk bazilice konal adventn benefin koncert Ave Maria na podporu stavby velkch varhan pro Svatou Horu v podn slist Nrodnho divadla Vratislava Ke (baryton) a Vladimra Rejlka (trubka) , na chrov varhany hrl Josef Popelka. Koncert byl uspodn ve spoluprci s panem Ivanem Fuksou. Mezi posluchai byl tak varhan Vladimr lajch, v jeho dln se varhany stav. Na zvr bohatho programu, na nm byla dla Georga Friedricha Hndela, Franze Schuberta, Antonna Dvoka a dalch, se za doprovodu trubky a varhan hlas Vratislava Ke spojil ve sbor s posluchai, kte spolen zazpvali nkolik slok adventnho zpvu Z nebe posel vychz. Vtek vstupnho ve vi 18.000 K je uren na stavbu velkch varhan pro Svatou Horu.

Dkujeme vem, kte stav s nmi varhany pro Svatou Horu!

Trojice umlc pi potlesku

Stavba varhan ocenna

V rmci soute veejnch sbrek na pamtky podan Institutem pro pamtky a kulturu o.p.s. byl projekt stavby varhan pro Svatou Horu ocenn 1. mstem v kategorii Nejlpe prezentovan veejn sbrka v roce 2013 a zrove 3. mstem v kategorii Finann nejspnj sbrka v roce 2012.

Oficiln vyhlen a slavnostn pedn ocenn se uskutenilo v ter 17. z 2013 v 18.30 hodin v refekti kltera dominikn v Praze. Zstupci Matice Svatohorsk pevzali ceny, kter povauj za povzbuzen do dalho sil v dokonen stavby varhan pro Svatou Horu, z rukou generln editelky Nrodnho pamtkovho stavu Naddy Goryczkov a editele Institutu pro pamtky a kulturu Alee Kozka.

Rozhovor o nejlpe prezentovan veejn sbrce v roce 2013

Z pedn ocenn

Z pedn ocenn

Benefin koncert Pavla molka na podporu svatohorskch varhan

V nedli 1. z 2013 v 18.00 hodin se ve svatohorsk bazilice uskutenil benefin koncert na podporu stavby velkch varhan pro Svatou Horu v podn odstupujcho svatohorskho regenschoriho a varhanka Pavla molka, kter pednesl program sloen z hudby starch mistr a varhann improvizace na marinsk psn. Vtek dobrovolnho vstupnho ve vi 17.000,- K je uren na stavbu svatohorskch varhan.

Dkujeme Pavlu molkovi za jeho psoben na Svat Hoe, zvlt za jeho dvanctiletou pi o zajitn jak liturgick, tak koncertn hudby vysok rovn odpovdajc dleitosti a vznamu tohoto poutnho msta, a v neposledn ad za jeho dosavadn nasazen v sil o dokonen stavby varhan pro kr svatohorsk baziliky.

Fotogalerie z benefinho koncertu

Varhank Pavel molk

Benefin koncert Stedoesk mezinrodn pveck dlny 2013

V ptek 12. ervence 2013 od 18.30 hodin se v bazilice na Svat Hoe konal benefin koncert na podporu stavby novch velkch varhan pro Svatou Horu, tentokrt v podn astnk Stedoesk mezinrodn pveck dlny 2013. Vtek dobrovolnho vstupnho je uren na podporu stavby velkch varhan pro Svatou Horu.

Z koncertu Stedoesk mezinrodn pveck dlny na Svat Hoe v roce 2012

Z koncertu Stedoesk mezinrodn pveck dlny na Svat Hoe v roce 2012

Albta Polkov, Vratislav K a Pemysl Kica koncertovali na Svat Hoe

Svm benefinm koncertem, kter se konal ve tvrtek 23. kvtna 2013 v bazilice na Svat Hoe, podpoili stavbu velkch varhan pro Svatou Horu slist Nrodnho divadla Albta Polkov (soprn) a Vratislav K (baryton) a varhank Pemysl Kica. Veker vtek koncertu ve vi 15.750,- K je uren na dokonen stavby svatohorskch varhan.

Dkujeme vem umlcm, kte svou benefic podpoili stavbu varhan, dkujeme panu Ivanu Fuksovi, pod jeho ztitou se koncert konal, dkujeme poslucham za jejich pze, dkujeme tm, kte jakmkoli zpsobem pispli k uskutenn koncertu, a v neposledn ad dkujeme vem drcm a pznivcm stavby varhan pro Svatou Horu.

Fotogalerie z benefinho koncertu

Pdavek: duet Vratislava Ke a Albty Polkov

Prezentace projektu stavby varhan pro Svatou Horu na Miniveletrhu poutnch mst v Kromi

V rmci Pbramsk svatohorsk almaje, kter se konala v sobotu 17. z 2011 na nmst ped Svatou Horou, probhla v 11.30 a 18.00 hodin charitativn akce na podporu stavby varhan pro Svatou Horu prostednictvm odesln drcovsk SMS (DMS SVATAHORA na slo 87 777). Na stavbu varhan bylo v rmci tto akce odeslno celkem 20 DMS.

U stnku Matice Svatohorsk se nvtvnci almaje mohli po cel den informovat o projektu stavby velkch varhan.

Varhany pro Svatou Horu v Toulav kamee

esk televize odvyslala v nedli 17. bezna 2013 v programu Toulav kamera report s varhanem Vladimrem lajchem, krom jinho tak o velkch varhanch pro Svatou Horu. Report je ke zhldnut zde.

Pedvnon benefin koncert se slisty Nrodnho divadla

Svm benefinm koncertem, kter se konal ve stedu 12. prosince 2012 v bazilice na Svat Hoe, podpoili stavbu velkch varhan pro Svatou Horu slist Nrodnho divadla Vratislav K (baryton) a Vladimr Rejlek (trubka). Na varhany je doprovodil Josef Popelka. Veker vtek koncertu ve vi 18.500,- K je uren na dokonen svatohorskch varhan.

Dkujeme vem umlcm, kte svou benefic podpoili stavbu varhan, dkujeme panu Ivanu Fuksovi, pod jeho ztitou se koncert konal, dkujeme poslucham za jejich pze, dkujeme tm, kte jakmkoli zpsobem pispli k uskutenn koncertu, a v neposledn ad dkujeme vem drcm a pznivcm stavby varhan pro Svatou Horu.

Fotogalerie z benefinho koncertu

Vratislav K zpvajc

Ocenn drc v rmci Vron schze Matice Svatohorsk

V sobotu 26. kvtna 2012 se na Svat Hoe konala pou Matice Svatohorsk. Byla zahjena m svatou v 10 hodin v bazilice, kter pedsedal Mons. Michael Slavk, generln vik prask arcidiecze. Po n nsledovala Vron lensk schze, bhem n byla drcm pedna podkovn a odmny za jejich dary poskytnut na stavbu velkch varhan od konn posledn Vron lensk schze (28. kvtna 2011).

Slist Nrodnho divadla koncertovali pro svatohorsk varhany

Svm benefinm koncertem, kter se konal ve tvrtek 15. bezna 2012 v bazilice na Svat Hoe, podpoili stavbu velkch varhan pro Svatou Horu slist Nrodnho divadla Maria Kobielsk (soprn), Vratislav K (baryton) a Vladimr Rejlek (trubka). Na varhany je doprovodil svatohorsk regenschori Pavel molk. Veker vtek koncertu ve vi 21.250,- K je uren na dokonen svatohorskch varhan.

Dkujeme vem umlcm, kte svou benefic podpoili stavbu varhan, panu Ivanu Fuksovi, pod jeho ztitou se koncert konal, poslucham za jejich pze, tm, kte jakmkoli zpsobem pispli k uskutenn koncertu, a v neposledn ad vem drcm a pznivcm stavby varhan pro Svatou Horu.

Gabriela Demeterov a Jaroslav Tma hrli pro svatohorsk varhany

Gabriela Demeterov a Jaroslav Tma podpoili v nedli 20. listopadu 2011 svm benefinm koncertem stavbu velkch varhan pro Svatou Horu. Dky jejich velkorysosti a dky pzni poslucha byl veker vtek koncertu ve vi 23.500,- K uren na dokonen nstroje, kter se stav v dln varhane Vladimra lajcha v Borovanech u eskch Budjovic.

Podkovn pat obma umlcm, dky nim se svatohorskou bazilikou nesla asn proveden dla Heinricha Franze Bibera a Johanna Sebastiana Bacha, vem poslucham, bez nich by nebylo pro koho hrt, vem, kte jakmkoli zpsobem pispli k uskutenn koncertu, a v neposledn ad vem drcm a podporovatelm stavby varhan pro Svatou Horu.

Fotogalerie z benefinho koncertu

Gabriela Demeterov pi koncertu

Stavba varhan na Pbramsk svatohorsk almaji

V rmci Pbramsk svatohorsk almaje, kter se konala v sobotu 17. z 2011 na nmst ped Svatou Horou, probhla v 11.30 a 18.00 hodin charitativn akce na podporu stavby varhan pro Svatou Horu prostednictvm odesln drcovsk SMS (DMS SVATAHORA na slo 87 777). Na stavbu varhan bylo v rmci tto akce odeslno celkem 20 DMS.

U stnku Matice Svatohorsk se nvtvnci almaje mohli po cel den informovat o projektu stavby velkch varhan.

Kadoron ocenn drc

V rmci pout Matice Svatohorsk, se v sobotu 29. kvtna v refekti klstra na Svat Hoe uskutenilo ocenn drc, kte podpoili stavbu velkch varhan od roku 2008 do dubna 2010.

Program zahrnoval:

  • mi svatou v bazilice v 10.00 hodin, kterou celebroval P. Stanislav Pibyl, CSsR
  • krtk varhann koncert Pavla molka, svatohorskho regenbschoriho
  • prezentaci o aktulnm vvoji projektu stavby velkch varhan
  • ocenn drc z uplynulho obdob
  • nsledn oberstven v prostorch svatohorsk rezidence

Nov pamtn bronzov medaile pro svatohorsk varhany

Na podporu stavby velkch varhan pro svatohorskou baziliku vydala v ervnu 2010 Matice Svatohorsk 100 ks novch pamtnch bronzovch medail. Na aversu medaile byly vyobrazeny budouc velk varhany z pohledu ze strany baziliky na kr. Na reversu medaile byla zobrazena stedn st Stbrnho olte s Pannou Mari Svatohorskou. Grafick nvrh zpracoval a sdrov model vyrobil kremnick medailr tefan Novotn. Zakoupenm medaile bylo do prosince 2012 mon pspvat na stavbu varhan. Medaile byly ji rozebrny.

Benefin koncert v 26. kvtna 2010 v bazilice

Matice Svatohorsk ve spoluprci s Ing. Ivanem Fuksou uspodala na podporu stavby velkch varhan Benefin koncert v bazilice na Svat Hoe. Koncert se uskutenil dne 26. kvtna v 18:00 hodin.
Zaznly Dvokovy Biblick psn a dal skladby v podn slisty Nrodnho divadla v Praze Vratislava Ke za varhannho doprovodu svatohorskho regenschoriho Pavla molka. Koncert byl dle obohacen skladbami pro trubku a varhany v podn trumpetisty Orchestru Nrodnho divadla Vladimra Rejlka.
Vtek (sto procent zisku z koncertu), tj cca 20 tis. K, bylo poukzno na stavbu velkch varhan.
Sbrka byla oznmena Krajskmu adu Stedoeskho kraje dne 15. prosince 2009.

Benefin koncert v Pelhimov

O Bom hodu velikononm, v nedli 4. dubna 2010 v 18 hodin se uskutenil benefin koncert na podporu stavby novch varhan na Svat Hoe v kostele sv. Bartolomje v Pelhimov. Na varhany hrl svatohorsk regenschori Pavel molk. Inicitorem akce byl mstn varhank pan Ji Va, kter za pispn len rodiny, za podpory mstnho duchovnho sprvce P. J. Stehlka a nemalho pspn drc prostednictvm tohoto koncertu zprostedkoval dar vce jak 20.000 K na stavbu svatohorskch varhan. Vem vel dk.


Na financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu koná spolek Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram,
IČ: 70829071, sbírku.

Tato sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 30. ledna 2013.

Přispívat můžete na číslo účtu:
050016-0523967309/0800.
Podrobnosti naleznete zde.

Novinky

17. 12. 2018

Varhanní sobota pro dárce stavby svatohorských varhan proběhla v dopoledních hodinách dne 1. 12. 2018 v bazilice na Svaté Hoře. Slavnosti se zúčastnilo více než 150 dárců z celé České republiky, přijeli i hosté z Německa. Nejprve zazněla děkovná slova všem dárcům, kteří svým darem podpořili stavbu varhan, poté se již naplno rozezněly nové svatohorské varhany svým nádherným bohatým barevným zvukem při koncertě pro dárce, na kterém se umělecky podíleli J. Tůma, M. Zahrádková, M. Šmolíková, V. Rejlek a V. Kříž. Po slavnostním požehnání dárců následoval raut v prostorech svatohorského kláštera a také si adoptivní dárci mohli vyzvednout zmenšeninu varhanní píšťaly na památku. Děkujeme všem dárcům za Vaši štědrost, úsilí a vstřícnost, jen díky Vám bylo možno zrealizovat tento krásný projekt a dát tak vzniknout nádherným unikátním nadčasovým varhanám, jejichž zvuk bude naplňovat svatohorskou baziliku a obohacovat všechny příchozí ještě několik dalších staletí. Podívejte se i na krátkou reportáž šnolní televize GymTV z varhanní soboty na youtube.

13. 12. 2018

Žehnání varhan - Dne 25. 11. 2018 byly slavnostně požehnány nové Svatohorské varhany. Slavnosti nešpor předsedal kardinál Dominik Duka, kázáním nové varhany uvedl do provozu pro bohoslužby P. Stanislav Přibyl, duchovní otec myšlenky nových varhan ve Svatohorské bazilice. Krátkou reportáž z žehnání vyrobila školní televize Gymnázia Příbram Legionářů ke shlédnutí zde na youtube. Fotografie k nahlédnutí zde v galerii.

25. 10. 2018

Milí přátelé a dárci stavby svatohorských varhan, mám čest Vám oznámit, že po 10 letech úsilí jsou práce na nových varhanách hotové a vše je připraveno k jejich uvedení do provozu v bazilice. Přijměte tedy pozvání na Slavnost žehnání varhan v neděli 25. listopadu 2018 v 17.00 hodin na slavnostní nešpory ve svatohorské bazilice, při nichž arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka požehná nové velké varhany. Pro dárce dále připravujeme speciální akci Poděkování dárcům v sobotu 1. prosince 2018 od 11.00 hodin, při níž bychom rádi ocenili významné dárce a nechali zaznít nové svatohorské varhany na koncertě pro dárce. Buďte srdečně zváni a upřímné Vám i Bohu díky za dokončené dílo!

1. 6. 2018

Instalace velkých varhan započata! V pondělí 7. května 2018 byla ve svatohorské bazilice zahájena instalace nových velkých varhan z dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan u Českých Budějovic. Zde k nahlédnutí fotodokumentace instalace svatohorských varhan.

3. 1. 2018

Ve středu 27. vyrazila na první pohled nesourodá skupinka do dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha: Členové Výboru matice Svatohorské, Jaroslav Tůma, Pavel Šmolík, Kateřina Falcníková, Martina Jechortová, Stanislav Přibyl a další. Fotografie z vánoční návštěvy ve varhanářské dílně naleznete zde.

12. 12. 2017

Dne 12. 12. 2017 se v refektáři na Svaté Hoře uskutečnil Benefiční koncert na podporu dostavby Svatohorských varhan. Podívejte se na fotografie z koncertu.

16. 5. 2017

Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách - článek Prof. doc. Jaroslava Tůmy o budoucích svatohorských varhanách. Přečíst si ho můžete zde: Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách.

8. 2. 2017

V galerii přibyly nové fotografie z finální fáze stavby varhan v dílně p. varhanáře Šlajcha v Borovanech u Č. Budějovic.

8. 12. 2016

Již 10. ročník benefičních koncertů pod záštitou Ivana Fuksy se uskutečnil ve středu 7. 12. 2016 od 19:00 ve svatohorské basilice. Adventní program připravili barytonista Vratislav Kříž, trumpetista Vladimír Rejlek a varhaník Martin Moudrý. Výtěžek z koncertu 17.380,- Kč bude použit na dostavbu svatohorských varhan. Posluchači měli možnost poprvé shlédnout části hotových varhan (pedálových věží) v kapli sv. Ignáce v basilice. Všem interpretům i příznivcům děkujeme!

24. 8. 2016

Varhany již vydávají první tóny! Prohlédněte si nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 7. 2016

Pokochejte se novými fotografiemi z varhanářské dílny. Pomalu, ale jistě se odhaluje jejich majestátnost.

15. 5. 2016

K nahlédnutí jsou nové fotografie z varhanářské dílny. Varhany dostávají svou konečnou podobu.

5. 5. 2016

4. května 2016 se uskutečnil další z řady benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Díky hojné účasti se na účet veřejné sbírky připsalo 13.800,- Kč. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii.

8. 1. 2016

V roce 2015 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.458.071 Kč, projekt byl podpořen odesláním 170 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

21. 12. 2015

Zlacení pedálových skříní je již hotovo, podívejte se na ně na nových fotografiích.

17. 11. 2015

Nadešel čas zlacení varhan, podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

14. 10. 2015

Aktuální stav průběhu povrchových úprav Svatohorských varhan ve varhanářské dílně V. Šlajcha v Borovanech - aktuální fotografie

18. 4. 2015

Podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 3. 2015

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2015 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 100.000 Kč. Děkujeme!

11. 2. 2015

V roce 2014 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.313.850 Kč, projekt byl podpořen odesláním 406 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

6. 1. 2015

V podvečer 19. prosince proběhl ve svatohorské bazilice další z řady Benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii. čtěte dále...

21. 10. 2014

Ke dni 21. 10. 2014 si svatohorskou píšťalu adoptovalo celkem 49 lidí a celkem bylo ADOPCÍ získáno 487.000,- Kč. čtěte dále...

13. 9. 2014

Skautský oddíl z Příbrami adoptoval varhanní píšťalu na Šalmaji. čtěte dále...

září 2014

Přivezli nové píštály z Portugalska. čtěte dále...

srpen 2014

Město Příbram podpořilo v roce 2014 dostavbu svatohorských varhan částkou 100.000,- Kč v rámci grantového řízení církve. Děkujeme!

24. 8. 2014

Nové aktuální fotografie z varhanářské dílny.

4. 5. 2014

Spuštěna webová aplikace Adopce varhanních píšťal.

14. 4. 2014

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 20.000 Kč. Děkujeme!

10. 4. 2014

Aktualizován seznam dárců.

4. 4. 2014

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 14.100,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Prohlédněte si fotky.

7. 2. 2014

V roce 2013 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.448.605 Kč, projekt byl podpořen odesláním 429 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

13. 12. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal adventní benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 18.000,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme!

17. 9. 2013

Stavba varhan pro Svatou Horu byla v rámci soutěže veřejných sbírek na památky pořádané Institutem pro památky a kulturu o.p.s. oceněna 1. místem v kategorii Nejlépe prezentovaná veřejná sbírka v roce 2013 a zároveň 3. místem v kategorii Finančně nejúspěšnější sbírka v roce 2012. Ocenění byla předána při slavnostním vyhlášení v 18.30 hodin v refektáři dominikánského kláštera v Praze.

5. 9. 2013

Díky vstřícnosti mobilních operátorů přispějete odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na číslo 87 777 na stavbu varhan nově 28,50 Kč, místo dosavadních 27 Kč. Cena DMS zůstává nezměněna a činí 30 Kč. Rozdíl ve výši 1,50 Kč slouží k technickému a administrativnímu zajištění dárcovských SMS. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

1. 9. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18 hodin konal benefiční koncert v podání varhaníka Pavla Šmolíka. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 17.000,- Kč byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

12. 7. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18.30 hodin konal benefiční koncert v podání účastníků Středočeské mezinárodní pěvecké dílny 2013. Výtěžek dobrovolného vstupného byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme!

21. 6. 2013

Do fotogalerie byly přidány aktuální fotografie z varhanářské dílny.

23. 5. 2013

Ve svatohorské bazilice se od 19 hodin konal pod záštitou Ivana Fuksy benefiční koncert na podporu stavby varhan pro Svatou Horu v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Alžběty Poláčkové (soprán) a varhaníka Přemysla Kšici. Výtěžek koncertu ve výši 15.750,- Kč je určen na dokončení stavby svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

15. 4. 2013

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 50.000 Kč. Děkujeme!

2. 4. 2013

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2013 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 400.000 Kč. Děkujeme!

25. 3. 2013

Byl vydán nový leták o stavbě velkých varhan pro Svatou Horu. Je ke stažení zde.

17. 3. 2013

Česká televize odvysílala v rámci programu Toulavá kamera reportáž s varhanářem Vladimírem Šlajchem o varhanářství, varhanách, i o těch svatohorských. Reportáž je ke zhlédnutí zde.

1. 3. 2013

Na stavbu varhan můžete opět přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

15. 2. 2013

MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

13. 2. 2013

Byla zahájena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu, a to na dobu neurčitou.

12. 2. 2013

V roce 2012 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.279.501 Kč, projekt byl podpořen odesláním 760 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

16. 12. 2012

Byla ukončena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu od 18. 1.2010 do 16. 12. 2012.

12. 12. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal předvánoční benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Veškerý výtěžek koncertu ve výši 18.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!Fotogalerie z benefičního koncertu

02. 11. 2012

Aktualizován seznam dárců.

01. 11. 2012

Z administrativních důvodů byla dočasně pozastavena možnost podpořit stavbu varhan odesláním DMS. Služba bude aktivována opět začátkem roku 2013. Děkujeme Vám za pochopení.

25. 6. 2012

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2012 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 300.000,- Kč. Děkujeme!

26. 5. 2012

V rámci Výroční členské schůze Matice Svatohorské byla dárcům předána poděkování a odměny za jejich dary poskytnuté na stavbu velkých varhan.

28. 4. 2012

Aktualizován seznam dárců.

15. 3. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Marie Kobielské (soprán), Vratislava Kříže (baryton), Vladimíra Rejlka (trubka) a svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 21.250,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!

12. 3. 2012

Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

27. 1. 2012

Aktualizován seznam dárců.

8. 1. 2012

V roce 2011 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.440.726,- Kč, projekt byl podpořen odesláním 442 DMS. Více informací najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

20. 11. 2011

V bazilice na Svaté Hoře se uskutečnil benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání Gabriely Demeterové (housle) a Jaroslava Tůmy (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 23.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

6. 11. 2011

Aktualizován seznam dárců.

18. 9. 2011

Byla na tyto internetové stránky přidána nová rubrika Finanční prostředky, kde najdete aktuální stav dosud shromážděných finančních prostředků na stavbu varhan pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

V rámci Příbramské svatohorské šalmaje proběhlo hromadné odesílání DMS na podporu stavby varhany pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

Byla dokončena demontáž původních varhan na kůru v bazilice, které byly postaveny v roce 1948 varhanářskou firmou Rieger - Kloss a byly již řadu let na pokraji technické životnosti.

4. 7. 2011

Byl vydán leták na podporu stavby varhan prostřednictvím DMS. Leták je ke stažení zde.

1. 7. 2011

Na stavbu varhan můžete přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

16. 6. 2011

Rada Fóra dárců schválila zapojení projektu stavby varhan na Svaté Hoře do projektu dárcovských SMS.

13. 6. 2011

Nadace ČEZ podpořila stavbu varhan pro Svatou Horu částkou 500.000 Kč. Děkujeme!

8. 6. 2011

Pod záštitou pana ministra Ivana Fuksy se na Svaté Hoře konal 2. ročník benefičního koncertu. Výtěžek ze vstupného ve výši 20.000 Kč je určen na stavbu velkých varhan.

15. 4. 2011

Dochází k demontáži hracího stolu a bočních němých prospektů starých varhan.

10. 3. 2011

Započaty práce na Kronwerku (části varhanní skříně nad západním oknem baziliky).

1. 2. 2011

Aktualizován seznam dárců.

22. 1. 2011

Vladimír Šlajch významným způsobem pokročil ve stavbě. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

6. 9. 2010

Zastupitelé Města Příbrami na svém jednání dne 6. září SCHVÁLILI účelovou dotaci na stavbu velkých svatohorských varhan v hodnotě 200.000 Kč. Děkujeme! Podrobnosti zde.

11. 8. 2010

Pracuje se na římsách varhanní skříně. Podrobnosti naleznete v Aktualitách.

1. 7. 2010

Nová pamětní bronzová medaile pro svatohorské varhany. Podrobnosti naleznete zde.

26. 5. 2010

Dne 26. května byl v bazilice na Svaté Hoře proveden Benefiční koncert. Podrobnosti naleznete zde.

6. 4. 2010

V neděli 4. 4. byl v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově uspořádán Varhanní koncert na podporu stavby nových varhan. Díky dobrovolným darům tak na na účet přibyla částka cca 20000 Kč. Vřelý dík tedy tentokráte směřuje do Pelhřimova! Děkujeme také varhaníku Pavlu Šmolíkovi za provedení koncertu! Podrobnosti zde.

5. 3. 2010

V dílně Vladimíra Šlajcha byla v hrubých rysech sestavena první část varhan - postament.

23. 2. 2010

Na svém jednání dne
22. února Zastupitelstvo města Příbramě NESCHVÁLILO příspěvěk na stavbu velkých varhan z rozpočtu města na rok 2010. Zazněl příslib, že možnosti přispění se budou hledat na některém z dalších jednání zastupitelstva.

21. 1. 2010

Internetové stránky zpřístupněny veřejnosti

18. 1. 2010

Zahájena veřejná sbírka na podporu stavby nových varhan

17. 1. 2010

Vytvořena nová fotogalerie

11. 1. 2010

Přidány historické informace o Matici Svatohorské

3. 12. 2009

Započalo se s návrhem těchto stránek